Ontwerp villa Bloemendaal

PROJECT: Ontwerp villa Bergweg
PLAATS: Bloemendaal
FASE: Ontwerp 2002

Langs de Bergweg, achter het villapark Park Brederode in Bloemendaal, stond een recreatiehuisje tegen het duin aan wat behoorde tot het voormalige Provinciaal Ziekenhuis. Wij hebben binnen het bestaande grondvlak een nieuwe villa ontworpen met de karakteristieken van een boshuisje. De toegepaste materialen sluiten goed aan bij de omgeving.