stedenbouwkundige studie woonwijk

Stedenbouwkundig plan woningbouw Zuid-Holland

Samen met WeBuild4You werken we aan een stedenbouwkundig plan in Zuid-Holland. De woningbouwopgave richt zich in eerste instantie op het onderzoek naar het goed positioneren van ca. 400 woningen. We denken na over welke sfeer in het gebied goed aansluit bij de omgeving, die aan de rand van een stedelijk gebied ligt. Onlangs hebben we de eerste schetsen gemaakt, waarbij de “boerderij” typologie wordt geintroduceerd. Bouwvolumes in de vorm van boerderijen, waarbinnen verschillende woonvormen kunnen komen. Aangrenzend, als geplaatst op het boerenerf, schuurwoningen. Komende periode zullen we dit concept verder gaan uitwerken.