studie woningen

Ruimtelijke studie woningen

Met enige regelmaat voeren we ruimtelijke studies uit voor ontwikkelaars. Ze komen met de vraag om een bepaalde locatie te onderzoeken op haalbaarheid voor nieuwbouw. We gaan aan de slag door eerst het bestemmingslplan te bestuderen: wat mag er op dit kavel gebouwd worden. Nauwgezet wordt er gekeken naar de voorschriften en de afwijkingsmogelijkheden. Door onze ruime ervaring met middelgrote projecten kunnen we al in een vroeg stadium inschatten of een plan haalbaar is. In samenwerking met de makelaar worden de type woningen bepaald en wordt gekeken naar waar in een bepaalde buurt behoefte aan is.

Op basis van de gegevens die uit de ruimtelijke studie rollen, kan de ontwikkelaar een kosten-baten analyse berekening maken. Orientatie, verkoopbaar oppervlakte, diepte tuinen en te bouwen inhoud zijn hierin bepalende factoren.

Afhankelijk van het gewenste programma zijn wij in staat om binnen twee weken met een ruimtelijk plan te komen zodat de opdrachtgever snel kan schakelen.