schetsontwerp mixed use building

Schetsontwerp mixed use building

Aan de buitenrand van Haarlem, op een locatie omringd door woningbouw, ligt een speelveldje waar kinderen uit de buurt kunnen afspreken om te voetballen, basketballen, schommelen en klimmen. Door de toenemende vraag naar woningen, met name voor starters op de woningmarkt, hebben we een onderzoek gedaan naar herontwikkeling van dit gebied. Om het terrein optimaal te benutten, brengen we meerdere functies onder in een bouwwerk. Het maaiveld wordt trapsgwijs opgehoogd om ruimte te maken voor parkeren. Op het dek komen de speelvoorzieningen terug. Daarboven komt het woonprogramma met ruimte voor ca. 30 2-kamer appartenten met een terras op het zuidwesten. Ook komt de bijeenkomstenruimte voor de buurt terug in de plint van het gebouw, zodat de maatschappelijke functie behouden blijft.