Stedenbouwkundige verkenning Haarlem

Door een ontwikkelaar zijn we gevraagd een stedenbouwkundige verkenning te doen naar de herontwikkel mogelijkheden van diversen locaties aan de rand van Haarlem. Aanleiding daarvan is de ambitie van het Haarlems College om in de komende 6 jaar 10.000 woningen te realiseren. Er zijn 8 ontwikkelzones aangegeven, verspreid over de stad. Omdat zo’n opgave altijd gepaard gaat met verandering van de vertrouwde omgeving, zal participatie en het vormen van klankbord-groepen een belangrijk onderdeel gaan vormen voorafgaand aan het ontwerpproces.

(illustratie gemeente Haarlem)