algemene regelen voor honorering van de architect

Algemene regelen voor honorering van de architect

Algemene regelen voor honorering van de architect Zo stond vroeger de definitie van ‘architect’ omschreven in artikel 1 van de ‘algemene regelen voor de honorering van de architect’: ‘Onder architect verstaan deze regelen de beoefenaar van de bouwkunst die er zijn beroep van maakt ontwerpen voor bouwwerken te vervaardigen en bij de uitvoering van die…